Affärsidé

Bygg Göta Göteborg AB med intressebolag skall utveckla sina fastigheter genom om- och tillbyggnad samt underhåll och därigenom kunna locka hyresgäster och kunder med ändamålsenliga bostadslägenheter och lokaler för olika verksamheter och behov.

Bolagsgruppen skall vara en av de ledande på Göteborgsmarknaden. Byggnadernas särart skall bibehållas och förändringar skall ske varsamt och med arkitektur och kvalitet. Bolagsgruppen skall successivt utöka verksamheten genom nybyggnation och förvärv av fastigheter som passar in såväl geografiskt som strukturellt. Långsiktigheten genom att behålla fastigheterna präglar verksamheten.