Om Bygg-Göta

Bygg-Göta Göteborg AB är huvudbolag i en företagsgrupp som även omfattar Byggnads AB Westnia, Bygg-G Förvaltnings AB och Byggnads AB Nygården. Gruppen bedriver sedan 50 år byggnadsverksamhet, byggledning och fastighetsförvaltning huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter.

Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner. Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1 500 bostadslägenheter och 650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2.

Vi eftersträvar att erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lägenheter och lokaler med god service och standard till konkurrensmässiga priser.

vastra hamngatan

Här kan du läs om hur vi behandlar personuppgifter: