Nyheter

Odinsplatsen 1-2

Fastigheten på Odinsplatsen 1-2 har genomgått en totalrenovering både in- och utvändigt. Fastigheten har förutom ny fasad, fönster och tak även fått en helt ny interiör. Arbetena påbörjades i januari 2014 och stod färdigt våren 2015. Utanför har en fantastisk

Harald Nyborg / Sibylla

År 2007 / 2008 flyttade Sibylla in i nyrenoverade lokaler i handelsområdet Lassabacka, Varberg. Närmaste grannar är Harald Nyborg, ett av de 10 varuhus som finns i Sverige och företaget Solar AB.  

Rusta

I slutet av 2005 tecknades hyresavtal med Rusta AB och 10 månader senare, hösten 2006, invigdes den nybyggda lokalerna. Den förhyrda ytan uppgår till ca 2000 m² och byggnaden är uppförd i det nya handelsområdet Lassabacka, Varberg. Det första Rusta-varuhuset

sova
Sova

Under 2002 började vi förvandlingen av Lassabacka i Varberg från industriområde till en plats för handel och hösten 2004 flyttade Sveriges största sängvaruhus Sova in i nybyggda lokaler på det nya handelsområdet. Butiksytan är ca 850 m² och de närmaste grannarna

STO

År 2006 tecknades hyresavtal med Sto för uppförande av nytt StoCenter med lager och kontor med adress Arnegårdsgatan 20, Mölndal. Sto Scandinavia AB ingår i den tyska koncernen Sto AG, en av världens ledande leverantörer av putsade isolersystem. Lokalerna invigdes

Porsche

År 2004 tecknades hyresavtal med Porsche Center för uppförande av egen designad byggnad för försäljning och service av prestigemärket Porsche. Den nya anläggningen är belägen i Eklanda Industriområde med adress Arnegårdsgatan 13, Mölndal. Hyresgästen flyttade in sommaren 2005 på en

audi
Audi – Jolengatan 23

Våren 2004 togs första spadtaget till Sveriges största Audi-anläggning på Eklanda Industriområde i Mölndal. De nya lokalerna invigdes i slutet av 2004, men försäljningen steg snabbare än beräknat och Audi behövde större lokaler. Vi påbörjade omgående planeringen för en större

Arnegårdsgatan 11

Fastigheten är belägen i Eklanda Industriområde i Mölndals kommun och granne är Audi Göteborg och Porsche Center. Ytan är ca 2150 m². Idag förhyrs fastigheten av Audi Begagnat.    

Torsgatan 1-5

Kvarnen och Gamla Fabriken – Torsgatan 1-5, Göteborg. År 2000 förvärvade Bygg-Göta fastigheten Gullbergsvass 6:24  av Swedish Match och blev därmed ägare till hela kvarteret Bronsen i Gullbergsvass. Tanken med hela kvarteret är att steg för steg förädla byggnaderna, och

Pagoden

Pagoden ritades av den Svenska arktiekten Cyrilus Johansson och byggdes under 1920-talet som lager för tobaksmonopolet. Huset är ett landmärke i Göteborg med sitt något österlands inspirerade utseende. Bygg Göta har i samarbete med Semrén & Månsson renoverat byggnaden och